Изложба, посветена на комиксите, бе открита в Лондон