Изложба, посветена на един от най-популярните филмови герои, бе открита в Лондон