Направено изключително използвайки единствено лист хартия и работещ на батерии LED светодиод, минималистичното фенерче от японския дизайнер Казухиро Яманака създава достатъчно изкуствена светлина. Когато потребителят навие листа в цилиндрична форма, процепът, съдържащ се във вътрешността му автоматично захранва LED диода. Веднага след като обемът стане плосък отново, светлината се изключва.