Двадесети век остави огромни, изоставени пространства в градовете ни – складове, фабрики и казарми са били построени и занемарени в един относително кратък период от време. Днес съвременният град е поставен пред ново изпитание – разработването на нови стратегии за повторно обитавана на тези празни "черупки". Проектиран от Антонио Скарпони в сътрудничество с визуалния артист Роберто ДеЛука (за швейцарката компания Daskonzept) "Hоtello" – единица от 4 кв.м. – е замислена за временно обитаване на празните лофтове на съвременния град. Преносимото пространство съдържа всички необходими елементи, необходими за работа и почивка. То се състои от метална структура, която подкрепя полупрозрачна и добре абсорбиращ шума завеса.