ако наистина на мъск бебето се казва "X Æ A-12", вероятно бабите са му сърдити и няма да му препишат апартамента и вилата

— ЧУДОвище (@niamatakav) May 5, 2020