View this post on Instagram

In the shadows. p.1 #lomoveraclasses ◾ По стените на тази уличка има цели томове история. Модерна фреска, колкото туристическа, толкова интимна. Мисля си кой е човекът с китарата и кое лято възпява. Тези лета са вече отминали, но и януарският вятър повтаря нотите.

A post shared by Lomovera. Mobile only (@lomovera) on