Догодина у нас ще заработят специализирани съдилища за малолетни и непълнолетни. Проектът е финансиран с два милиона лева от швейцарското правителство.

Парите ще стигнат за издръжката на пет състава, които ще се занимават само с делата срещу младежи. За миналата година съдебната ни система е била затрупана от над 4 хил. такива дела.

5 пилотни специализирани правораздавателни състава открива Министерството на правосъдието у нас. Още догодина там правосъдие ще получават всички ненавършили 18 години, но вече познати на правосъдието. Парите за тях, които пристигат днес, отпусна за този проект швейцарското правителство.

Започва тримесечното обучение на 120 магистрати, които ще влязат в специализираните екипи за детско правосъдие. Към тях ще се приобщават психолози, социални работници и полицаи. Така, от следващото лято всички непълнолетни, извършили престъпление ще се срещат в няколко специални съдебни зали само с тези юристи. Те ще ги обвиняват, съдят и защитават.

„При всички случаи една такава зала няма да изглежда като типичните зали – строга, ще бъде по-сближена дистанцията,” коментира правосъдният министър Диана Ковачева.

До лятото ще бъдат направени и законодателни промени, каза още министър Ковачева. Освен специализираните екипи, в обсъждането им ще участват и семейства на засегнати от детското насилие деца. Майки от инициативен комитет внесоха исканията си още днес в министерството. Според тях проблемът е в страха и липсата на координация между институциите.

Само за седмица градският съд в София приключи две дела срещу деца, извършили престъпления. Миналата година те са стигнали до 4 хил.