Софийска градска прокуратура (СГП) обвини бившия областен управител на София – Веселин Пенев, в сключване на неизгодни сделки, от които е произлязла вреда за държавата в размер на 11 млн. лева, и в умишлена безстопанственост.

Наложена му е марка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лв. и забрана да напуска пределите на страната без прокурорско разрешение.

Сделките, за които е обвинен, са за продажбата на т. нар. царски конюшни. Според обвинението от тях е произлязла значителна вреда за държавата в размер на 11 126 130 лв., като случаят е особено тежък.

На 8 юли 2016 г. Пенев съзнателно е сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество недвижим имот частна държавна собственост с площ от 1376 кв. м, намиращ се в София на бул. „Княз Александър Дондуков“ №58, за сумата от 135 433 лв. лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към тази дата е 2 086 000 лв. лева без ДДС, съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 950 567 лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

Снимка: bTV

На същата дата Пенев съзнателно е сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество втори недвижим имот частна държавна собственост с площ от 4762 кв. м, намиращ се в София на бул. „Княз Александър Дондуков“ №56, за сумата от 391 219 лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към този момент е 7 722 000 лева без ДДС съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 7 330 781 лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

На 8 юли 2016 г. Пенев съзнателно е сключил неизгодна сделка за прекратяване на съсобственост между държавата и юридическо лице. С този договор Пенев е продал на търговско дружество трети недвижим имот частна държавна собственост с площ от 1191 кв. м, намиращ се в София на бул. „Васил Левски“ №106, за сумата от 132 218 лв. лева без ДДС. Пазарната стойност на имота към тази дата е 1 977 000 лв. без ДДС  съгласно оценителната експертиза. От това деяние е произлязла значителна вреда за Българската държава в размер на 1 844 782 лв., представляваща разликата между продажната цена и реалната пазарна стойност на имота.

Трите имота са продадени на едно и също юридическо лице.

Пенев е обвинен и в умишлена безстопанственост.

Според прокурорите в периода 30 декември 2015 г. до 26 април 2016 г., при условията на продължавано престъпление, умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество – предоставените на областната администрация на област София бюджетни средства за 2016 г. и имот държавна собственост, в резултат на което са последвали разпиляване на имуществото и значителни щети за държавата в общ размер 116 216 лв.

На 30 декември 2015 г. е сключил договор за осигуряване на транспортна услуга, чрез предоставяне на високопроходим автомобил марка „Тойота“, модел HIGLANDER AIBPIP и шофьор, с цена 2779 лева месечно без ДДС  и годишна стойност на услугата в размер на 19 453 лева. По този начин е допуснал извършването на ненужни и несвързани с дейността на Областната администрация разходи. В изпълнение на този договор е изплатена сумата от 11 116 лв., от което е последвало разпиляване на имущество в същия размер от бюджета на Областна администрация на област София.

На 19 февруари 2016 г. Пенев е издал заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване  за държавен имот – апартамент с площ 179,52 кв. м, ведно с идеални части от сградата, намиращ се в София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №19. В тази заповед определил начална тръжна цена 226 700 лв., като тази цена е по-ниската пазарна стойност измежду определената от независими оценители стойност. Първоначално определената пазарна оценка на имота е 336 400 лв. На 26 април 2016 г. Пенев е сключил договор за покупко-продажба на имота с В.И.П. при цена по договора 231 300 лв. По този начин Пенев умишлено не положил достатъчно грижи за стопанисването и управлението на повереното му имущество и не се е съобразил с разпоредбата на чл. 31, ал. 1 т. 3 от Закона за администрацията, съгласно която областният управител отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта. От това деяние на Веселин Пенев са последвали значителни щети за държавата в размер на 105 100 лв.

На излизане от Столична следствена служба Пенев и адвокатът му – Ина Лулчева, не направиха никакъв коментар.