Нарушения в столичната общинска фирма "Озеленяване". Одитори разкриха нередности в обществените поръчки, в договори, сключени без разрешение на Общински съвет и в отдаването под наем на имоти през миналата година.

В звено "Цветопроизводство" нарушенията са най-много - не са издавани касови бележки, фактурите са непълни, не става ясно колко цветя са купени и колко са пласирани.

Миналата година дружеството не е внесло в общината близо 400 хиляди лева - дивидент и от събраните наеми.

Нарушенията са извършени от предишното ръководство на "Озеленяване", което от тази пролет е с нов директор. Резултатите от проверките ще отидат в прокуратурата.