Много от вас се завърнаха от чужбина и за този Великден.

Много от вас ни гледат в чужбина и се интересуват от това, което се случва в родината. Много от вас имат роднини в чужбина и знаят, че където и да са те, носят частичка от родината.

Дами и господа, в последните години наблюдаваме кка отново в световен мащаб ученето, образованието придобиват все по-решаващо значение за бъдещето на един човек, а и на цялото общество.

Не че някога е било обратното, но днешният свят изпитва крещяща нужда от образовани хора, които да поведат обществата към бъдещето. Много от университетите изпускат тенденциите и компаниите в някои сфери са принудени сами да създават свои учебни програми, които да подготвят бъдещите им работници. Жаждата за знания достига рекордни измерения и това е нещо много хубаво. Или както е казал Свети Августин – "Убедих се, че трябва повече да се доверявам на тези, които учат, а не на тези, които заповядват".

Като цяло българският Великден е триумф на българската вяра в Господ, подплатена със солидни знания за света. Защото и Иларион Макариополски, и неговият близък приятел Раковски са били само двама от многото образовани българи, които първо са си представяли какво трябва да се направи и след това са го направили. Единият е говорил пет езика, другият седем. Това седи в основата и на българския църковен въпрос, а и на всяка борба – смелостта идва при тези, които знаят пътя.

Нов български Великден е невъзможен без правилна оценка за света и знания, надхвърлящи мисленето, че и американският, и руският президент прекарват по пет минути на ден в разсъждения за България и че у наше село е най-добре. След малко ще чуете Лех Валенса да казва, че в глобалния свят на технологии, нашите държавички са толкова малки, че само знанията могат да ни направят истински граждани на света.

Това искам да ви кажа и на Великден – всяка вяра минава през разбиране и осъзнаване. Всяко разбиране и осъзнаване минава през учене. Тогава и мисленето се променя, и политическата картина се променя, и животът ти се променя.

Само за миг си представете как искаме да изглежда България след 5 или 10 години? Отговорът зависи от вас.

Светъл празник от мен Светослав Иванов.