В Словакия се намира единственото в света средно училище по соколарство.

Природата е най-големият творец и е създала забележително разнообразие. В словашко училище, ученици се грижат за десетки хищни птици.

„Нашето основно училище е единственото в света, в което се преподава соколарство. Училището беше определено за закриване, но соколарството запази училището“, казва Павел Михал, директор на училище „Максимилиан Хела“.

„За децата на първо мято е голяма отговорност и те се отнасят отговорно. Също така по-големите учат по-малките. В началото започват с по малки птици като сови и средно големи хищни птици, и накрая с големи орли и сови“, обяснява учителят по соколарство Ондрей Стракош.

Училището не само оцелява благодарение на соколарството, но учениците са 180, а малките от 3 до 6 години са 68.

„В началото децата изучават основите на соколарството. Трябва да ги научим да не се страхуват от хищниците. Разбира се те трябва да имат респект към тях, защото те все пак са хишници. От друга страна нашите птици са добри и никога няма да посегнат на децата“, обяснява Наталия Якобинова, асистент учител.

„Това, което правим с хищните птици, конете и нашия парк го финансираме главно с публични събития“, обяснява директорът на училището.

„Аз най-много обичам соколи. Впечатлен съм от тяхната бързина, трудното обучение и ловуването с тях. Когато соколът лети и ловното куче му покаже ловния обект, през това време ловецът просто си седи на коня. Това е пример как те чудесно работят заедно“, казва Ондрей Стракош.

„Трябва да имаш отношение към соколарството. Ако го нямаш и хищникът го усеща. Така и човекът и птицата се тормозят. Човек трябва да се роди соколар“, казва Якобикова.