Създава се инициативен комитет за превръщането на остров  „Св. Св. Кирик и Юлита“ в световен център на изкуствата. Само преди няколко седмици наши учени откриха керамичен съд от Спарта, който няма аналог у нас.

Създаването на този инициативен комитет е пореден опит процесът по превръщането на стопанисвания от Министерството на културата обект в музей да бъде реализиран.

От десетилетия сградата, която е паметник на културата, се руши. Водени са разговори за финансиране и подкрепа от Франция и други държави за превръщане на мястото в музей и център за култура, изкуство и наука.

От историческа гледна мястото може да бъде наречено забележително. На острова има археологически обекти със значителна стойност не само за нас, но и за света.

Не само островът, но и заливът на пристанището в Созопол има богата история. Преди седмици археолози от Центъра по подводна археология в Созопол към Министерството на културата откриха антични съдове, единият от които идва от древна Спарта и няма аналог у нас.