Очарован от геометрията и симетрията на Париж унгарският фотограф Золт Хлинка е направил поразителни снимки на френската столица.

Той представя града от различни гледни точки – предимно от птичи поглед, но и има и снимки, направени от улицата в перспектива.

Хлинка обръща внимание на впечатляващите архитектурни форми и на радиалното оформление на града.

По думите му негови снимки "търсят системата и реда в ритъма на архитектурни форми... Точно както художникът намира своето място в неизвестното от картографиране на града."