ЕЦБ предприема мерки да намали въглеродния отпечатък в своя портфейл и настоява банките да управляват по-добре рисковете, свързани с климата и околната среда. В рамките на мандата си включваме съображения, свързани с изменението на климата, в паричната политика и банковия надзор. 

Изменението на климата е важно за централните банки. То не само застрашава съществуването на цивилизацията, но и поражда тежки рискове за икономиката. Все по-често ставаме свидетели на наводнения, бури и стихийни пожари. Екстремните метеорологични явления увреждат инфраструктурата, унищожават реколтата и повишават цените на храните.

Всички, които имат отношение към финансовите пазари, трябва да се подготвят за зеления преход и да се справят с произтичащите от това рискове. Нашият климатичен стрес тест доказва за пореден път, че банките трябва да действат смело и неотложно за подобряване на управлението на рисковете от изменението на климата. Действията ни в областта на паричната политика не само ще редуцират собствените ни експозиции на такива рискове, но и ще стимулират предприятията и банките да осигурят повече прозрачност за въглеродните си емисии и в крайна сметка да ги намалят. 

Четете повече на businesnovinite.bg.