Даниел Павлов беше преизбран за председател на Българска федерация по стрелба с лък (БФСЛ).

Павлов официално започна втория си мандат на поста, след
като Софийският градски съд вписа промените, направени на
Годишното отчетно-изборно Общо събрание на федерацията, което се проведе в Стара Загора.

В новия Управителен съвет на централата влизат 7 души. Това са председателят Даниел Павлов, заместник-председателят Мирослав Миткин и членовете Георги Желев, Кирил Миланов, Йордан Джамбазов, Димитър Димитров и Красимир Дяков.

Беше утвърдена и нова Контролна комисия на БФСЛ от 3 члена в състав Кадрие Исмаилова, Георги Сапунджиев и
Стефка-Костадинова-Венчева.