Няма нищо лошо някой да ти плаща, за да биеш. Лошо е, ако вземеш пари, за да падаш.