Ако трябва да оценя представянето ни по скалата от 0 до 10, то сме на минус.