"Невинаги слабоумието не предизвиква интерес".


Бившият вътрешен министър Румен Петков в задочен спор с Минчо Спасов.