Непрекъснато се оттеглям от позиции, не спират да се интересуват от мен, авторитетът ми не намалява.


Румен Овчаров за реномето и липсата си от червените листи.