На Петричев не му отива да се изказва. Той е спуснат от собствениците, които го местят като пешка.