"Приоритет номер едно за нас е повишаване на квалификацията, развитие на високотехнологичен бизнес, привличане на българите от чужбина", съобщи по време на форума „Възможности за пазара на труда в Североизточна България“ премиерът акад. Николай Денков.

На срещата стана ясно, че са предвидени над 1 млрд. лв. за адаптиране на работната сила към новите изисквания на пазара на труда за периода 2023-2027 г.

"Част от схемите вече са отворени за кандидатстване и работодатели, включително и от петте региона в Североизточна България (Шумен, Варна, Добрич, Разград и Търговище), могат да се възползват от възможностите за финансиране на заетост и обучение. Разчитаме на тяхната активност, защото те са тези, които най-добре знаят какви качества трябва да притежава работната сила, за да отговаря на новите реалности на пазара на труда", каза министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

Включването на дигиталната трансформация и новите технологии в процеса на работа на предприятията у нас ще доведе до създаване на продукти и услуги, които са с висока добавена стойност.

„Имаме цел да превърнем България в дестинация, която развива интелектуалния капитал на хората, която е привлекателна за младите хора и подкрепя и насърчава предприемачеството“, каза още министърът на индустрията и растежа Милена Стойчева.

Подготвят се промени в Закона за професионалното образование и обучение и осъвременяването на списъка на професиите, като целта е да се засили и да се подобри връзката между образователните институции и бизнеса.

"Около 60% от днешните първокласници ще упражняват професии, които още не са създадени, подчерта министърът на образованието  проф.Галин Цоков  като се позова на данни от проучване проведено във Великобритания. Очаква ни трансформация във всички области на живота и ние трябва да подготвим днешните ученици за това, като им дадем най-добрите възможности за реализация”, допълни още министърът.

Усилията на правителството са насочени към развитие на потенциала на кадрите в България – чрез програми за преквалификация и за дуално обучение, както и чрез създаване на възможности за регионална релокация на кадри от една област към друга.

"Един от ключовите приоритети на правителството е да се справим с дисбаланса между различните региони в страната", заяви по време на форума министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

По думите му в България има региони, които се развиват с бърз темп и такива, които се нуждаят от допълнителен ресурс. Министър Богданов посочи улесняването на достъпа до пазара на труда на експерти от трети страни като краткосрочна мярка за справяне с предизвикателствата, свързани с липсата на подготвени кадри в региона.

Форумът „Възможности за пазара на труда в Североизточна България“ е организиран от Министерството на труда и социалната политика. В срещата взеха участие министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, посланикът на Република Турция в България Айлин Секизкьок, както и представители на бизнеса.