Повече от 75 години компания BIC създава иновативни, висококачествени и дълготрайни продукти, които са част от всяко сърце и всеки дом.

Днес тези продукти правят ежедневието на хората по-лесно и по-приятно в над 160 държави, а компанията продължава да търси нови, устойчиви и отговорни начини за тяхното развитие.

На 11 юни екипът им ще бъде част от кариерният форум на Bulgaria Wants You “София: Кариера и живот – защо в България?“, където всеки гост ще има възможността да се запознае с тях и с кариерните възможности, които компанията предлага.

През 2020 г., по пътя към иновации и устойчив глобален растеж, BIC отваря нов модерен център за споделени услуги в София. В поделението BIC Services Sofia екип от над 250 професионалисти се занимава с подобряване, автоматизиране и въвеждане на иновации в процесите в областта на финансите, счетоводството, снабдяването, управлението на поръчки и рекламации, човешките ресурси и др.      

BIC е място, където студенти и завършили образованието си млади хора в или извън станата, могат да придобият практически опит и да израснат в личен и професионален план. В BIC имате възможността да работите заедно с хора, които са проактивни, иновативни и търсят решение на проблемите, и които ще ви помогнат да разгърнете силата на своя потенциал.

Компанията предоставя много възможности за обучение, за да даде на служителите си уменията, от които се нуждаят, за да станат експерти в своите области.

Екипът на BIC в София създава открита и кооперативна работна среда, като приветства уникалните перспективи и насърчава всеки от екипа да бъде своето уникално себе си на работа, всеки ден, за да може да подпомогне растежа на бизнеса на BIC и да напише неговото бъдеще.

Остави своя отпечатък в BIC!