Според последните данни на Националния статистически институт в България има ръст на заплатите и намаление в нивата на инфлацията. Към момента средната работна заплата у нас е 1 957 лв., което е ръст с близо 13% за последната година. Експерти коментират, че това е вид „компенсация“ за резките повишения на цените.

Запазва се тенденцията най-високи заплати да се получават в ИТ сектора (4 732 лв.), следвани от сфери като енергетика, финанси и застраховане. В другият полюс на класацията са хотелиерство и ресторантьорство, селско и горско стопанство, които взимат най-ниски възнаграждения (1189 лв.). Ниско остава и нивото на инфлация в страна - 7.7%.

Статистика на Евростат показва, че страната ни е на второ място по увеличение на почасовите надници и заплати сред страните от Европейския съюз извън еврозоната за 2022 г. Данните показват, че заплащането в България бележи и най-голям ръст с близо 15% от държавите извън еврозоната като тенденцията е това да продължи.