Една от най-честите причини, която кара хората да напуснат своята работа, е лошият мениджмънт. Макар непрекъснатото развитие на изкуствения интелект и технологиите, в много компании все още се наблюдава тенденция, че хората нерядко напускат не работата, а мениджъра си.

Тази тенденция се засили още повече след настъпването на пандемията от коронавирус, която все още има отражение както върху ежедневието и мисленето ни, така и върху пазара на труда. Според експерти, най-голямото следствие от нея е навлизането на идеята за хибриден модел на работа. Той е свързан с постигането на добър баланс между личния и професионалния живот не само от работното място, а и от всяка точка на света. Първоначалното упорство от страна на работодателите и настояване за въвеждането му от страна на служителите, накара много хора да сменят своите работни места.

Това налага практиката все повече компании в България и по света да въведат 4-дневна работна седмица, „кратък петък“ и повече стимули за своите служители, фокусирани върху възможността те сами да избират от къде и в компанията на кого да работят. Заради това все по-често виждаме хора с лаптопи на плажа или в кварталното кафене.

Ангажираността и мотивацията на служителите зависи най-вече от осъвременяването на бизнеса. А конкурентността на пазара на труда се постига само чрез адаптиране към съвременните модели на работа, сочат световни бизнес тенденции.

Друга актуална практика е замяната на обичайните подходи за намиране на нови служители. Проучванията показват, че 80% от впечатлението за потенциалния бъдещ служител е изградено на базата на документи (CV, дипломи, сертификати за обучение, препоръки), а 20% са лично впечатление от срещата с него на живо. Това кара все повече работодатели да залагат в приоритетите на компаниите си участието в кариерни форуми. Чрез тях те представят компанията си и търсят своите бъдещи служители – хора с опит или стажанти, които впоследствие да развият своя потенциал и да израснат в компанията.

Повече от 80 успешни български компании вече прилагат този метод чрез участието си в форумите на Bulgaria Wants You в страната и чужбина „Кариера и живот – защо в България?“. На 4 ноември най-големият кариерен форум за първи път ще посети Виена, а на 2 декември – морската столица Варна.

Всеки, който търси своята причина да бъде щастлив в България и иска да бъде част от съвременния пазар на труда, може да направи своята регистрация тук: https://bulgariawantsyou.com/zapazi-myasto