Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) проведе среща с министъра на туризма д-р Илин Димитров и отправи към него въпроси, свързани с актуални теми в туризма и кадровата политика в сектора за улесняването на достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни.

„В сектора работят около 200 хил. души, а непряко – поне два пъти повече“, обобщи в началото на срещата министърът на туризма пред представителите на индустриалния капитал в България. По думите на министър Димитров всеки втори, с когото се разминаваме на улицата, вероятно работи нещо, свързано с туризма – в сферата на туризма или в съпътстващи отрасли, обвързани с него.

“Ние нямаме проблем с туристите, а с кадрите в туризма”, изрази мнение министър Димитров.

“Тази година имаме рекорден ръст за зимния сезон, който е 23% – много над всички най-успешни години досега. Но има много, което да се направи за подобряване на кадровата политика, тъй като там има тревожни тенденции и липса на кадри. Спада приемът в университетите, COVID-19 преобърна представите и желанието за работа в туризма”, алармира министър Димитров.

Той запозна представителите на Асоциацията с основните проблеми и предизвикателства, както и с работата и политиките на Министерството на туризма за преодоляването им. Работещите в туризма идват от четири основни групи – от професионалните гимназии, пенсионери, които уплътняват времето си със сезонна работа, специалистите в сферата и чрез внос на кадри от чужбина. Пред работодателите министърът коментира и факта, че по линия на гимназиите по туризъм има друг сериозен проблем – къса се връзката с бизнеса, загърбено е и дуалното обучение.

В оживена дискусия на министъра на туризма с членовете на АИКБ бяха коментирани актуалните практики за привличане на работници в туризма, миграционните процеси и европейските директиви, които влияят на динамиката при движението на работната ръка, визовите режими и законодателството, свързани с вноса на външни работници и др. Работодателите от АИКБ отново отправиха апел към министъра, институциите и Съвета по трудова миграция за облекчаване на визовите режими, съкращаване на сроковете, намаляване на разходите и премахване на излишните ограничения в съответствие с най-добрите европейски практики.

Министър Димитров заяви готовността на служебния кабинет да направи всичко възможно в рамките на своите компетенции като законодателство и документация и информира бизнеса, че Министерството е подготвило няколко законопроекта в сферата на туризма.

Членовете на АИКБ отбелязаха, че освен бързото стартиране на процедурите, от изключително важност е и работното взаимодействие при подготовката им. Трябва да бъде променена нормативната уредба, с цел улесняване на процедурата за издаване на разрешения и наемане на човешки ресурси от трети страни, като например за сезонната заетост същата може да бъде децентрализирана. За тези промени се говори от години, но на практика промените се извършват „на парче“ и проблемът с недостига на работна ръка се задълбочава. Добър подход е и провеждането информационни кампании сред зрелостниците в профилираните гимназии, с цел след приключване на средното им образование да се осигури връзка и контакти с конкретни работодатели, които са заявили свободни работни места в сферата на туризма, с цел започване на работа преди активния туристически сезон, включително насърчаване на дуалното обучение в тази сфера.