Една от все по-често срещаните практики в последните няколко години при избора на специалисти е търсенето им не само в България, но и извън страната. Неминуемо тази тенденция ще се запази и в бъдеще и нашето желание е да бъдем полезни както на кандидатите, които избират да се върнат в страната или пък за първи път да дойдат да живеят тук, така и на бъдещите им работодатели. Затова, в серия от статии, сме подготвили полезни практични съвети, които да спомогнат за правилното взимане на решения и по-лесното приспособяване на кандидатите в новата среда.

Наред с намирането на най-подходящия кандидат, стоят и въпросите „Какъв бюджет ни е необходим” и „Колко време ще отнеме процеса”. В тази публикация ще разгледаме малко по-подробно темата за нужния бюджет и по-конкретно този, който ще е необходим при избор на кандидат извън ЕС. Ако избраният кандидат е български гражданин, който е решил да се върне в България, или пък гражданин на ЕС, който иска да се премести тук, то посочените по-долу разходи са намалени в значителна степен.

Като начало нека да разделим разходите за граждани на страни извън ЕС на няколко категории:

 • Държавни такси
 • Разходи към подизпълнители
 • Технически или оперативни разходи

Държавните такси са фиксирани и се определят в зависимост от процедурата по издаване на разрешително за работа и пребиваване на конкретния кандидат. Когато лицето не е български или европейски гражданин, освен разрешително за работа и пребиваване, необходимо е и получаване на виза за дългосрочно пребиваване. Заявленията за описаните разрешителни и визи се подават в различни институции, като държавните такси се определят от типа процедура (Синя карта на ЕС, Единно разрешение за пребиваване и работа, вътрешно-корпоративен трансфер и др.). Общата стойност, в зависимост от процедурата, е в рамките на 310-1000 лв.

- издаване на карта пластика за работа и пребиваване – цената се определя в зависимост от периода, за който клиента желае да получи готовата карта - 45 лв/ 90 лв./ 225 лв.

Снимка: iStock
Разходите към подизпълнители са следващата графа в така направената категоризация на разходите. В тази категория бихме посочили типа разходи, които следва да се предвидят:

 • преводи и заверки на документи от чужбина - цената зависи от преводния език, обема и типа на оригиналните документите
 • нотариално заверени копия на документите – във всяка отделна институция, в която се подават заявления за кандидата, трябва да се предоставят отделен комплект документи. Тъй като няма как да бъдат входирани оригиналните документи на лицето, то следва да бъдат изготвени нотариално заверени копия. Както и при преводите, тук също цената зависи от обема на документите и, разбира се, в колко екземпляра ще бъдат изготвени
 • медицинска застраховка – ако кандидатът не е български гражданин, за него следва да бъде изготвена специална медицинска застраховка за чужденец, пребиваващ в България. Цената на този тип застраховки варира спрямо избраната застрахователна компания и е в размер на 150-350 лв. на година
 • разходи за куриерски услуги – според законодателството на България, работодателят е страната, която инициира издаването на работно разрешително за бъдещия си служител. За тази цел, кандидатът следва да изпрати до България няколко задължителни документа в оригинал. След получаване на разрешително за работа, за целите на кандидатстване за виза, работодателят, най-често, изпраща пакет от документи до страната, в която законно пребивава лицето. Стойността на този разход зависи както от избрания начин за изпращане на докуметите, така и от града и държавата, в която живее лицето
 • ако компанията няма предишен опит с наемането на кадри от чужбина и иска да получи съдействие в тази насока от експерти, то следва да се пребвиди и бюджет за съдействие от страна на агенция за подбор на кадри и агенция за релокация, които да поемат и координират целия процес, спестявайки време и ресурс от страна на работодателя

Снимка: iStock
Техническите или оперативни разходи също са от съществено значение за планирането на цялостния бюджет. Към тази категория бихме причислили:

 • разходи за намиране и наемане на жилище за бъдещия служител
 • транспортни разходи до България
 • финансиране на преместването на други членове на семейството
 • разходи за транспорт на лични вещи и мебели
Снимка: iStock

Практиката ни показва, че предварителната подготовка и информация относно необходимия бюджет, е най-сигурният начин и двете страни да не останат неприятно изненадани в даден етап от процеса по преместване в България. Нашият съвет към работодателите, които искат да планират този процес, е внимателно да обмислят и обсъдят всеки един разход с бъдещия служител. Според законодателството в България към този момент, работодателят няма задължение да се погрижи за всички гореизборени разходи, следователно компанията има гъвкавост по отношение на изготвянето на оферта към желания кандидат.

Ние от Moving turtles предлагаме безплатна първа консултация на посетителите на платформата Bulgaria wants you и ще се радваме да ви дадем съвети и насоки, в случай че планирате този процес за компанията ви.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!