Една от целите на Bulgaria wants you, е да стимулира българите в чужбина да се завърнат в България. По тази причина в днешната статия ние от Moving turtles ще разгледаме въпроса за преместване в България, когато единият от двамата партньори не е български гражданин.

Съществуват няколко основни сценария на този въпрос:

Снимка: iStock

Ако партньорът Ви е гражданин на ЕС, то в такъв случай той има право да кандидатства за пребиваване в България без да е необходимо да сте сключили официално брак. Има изисквания спрямо българското законодателство, разбира се, които следва да се покрият. Такива, например, са партньорът Ви да има предложение за работа от български работодател или да разполага с достатъчно финансови средства, така че да не се налага да прибягва до българската система за социално подпомагане, както и още няколко задължителна документа, които следва да предоставите. Партньорът Ви има право да започне работа в страната без да е необходимо да разполага с разрешение за работа, като в рамките на 3 месеца от датата на влизане в страната, той следва да кандидатства за разрешение за пребиваване.

Снимка: iStock
Партньорът Ви е гражданин на държава извън ЕС и имате сключен брак. Има няколко етапа, през които следва да преминете, като за всеки от тях се изисква определн набор от документи:

  • Виза за дългосрочно пребиваване тип Д (като член семейство на български гражданин) – кандидатстването за виза следва да се случи в посолството на България, което се намира в държавата по постоянното ви местоживеене. С лицето чужденец се провежда интервю на място и се разглеждат предоставените документи.
  • Кандидатстване за разрешение за пребиваване в България – тази процедура се стартира след като вече съпругът/съпругата Ви разполага с Виза Д. Кандидатстването се случва в Дирекция Миграция в града, в който планирате да живеете. Има възможност и за провеждане на интервю със семейството, по преценка на компетентните органи.
  • Кандидатстване за карта пластика – след получаване на разрешително за пребиваване, лицето чужденец следва да подаде заявление в Дирекция Миграция за издаване на карта пластика за разрешение за пребиваване.
  • Ако партньорът Ви желае да започне работа в страната, то той/тя има това право. След получаване на оферта от български работодател, следва да се направи съответната регистрация в Бюрото по труда по месторабота. Разбира се, отново със съответния пакет от изисквани документи.

Партньорът Ви е гражданин на страна извън ЕС и нямате сключен брак – при този сценарии, за съжаление партньорът Ви няма право да кандидатства за разрешение за пребиваване като член на вашето семейство и следва да се намери друго подходящо основание за кандидатстване от Закона за чужденците в Република България.

* От това правилно има едно изключение – ако партньорът ви има пребиваване в друга държава от ЕС на основание, че е член на вашето семейство, макар и без сключен граждански брак.

Всеки от посочените сценарии, има своите специфични изисквания и детайли, на които следва да се обърне сериозно внимание.