Фондът на Европейския съвет за иновации е взел 42 нови инвестиционни решения във високотехнологични компании. Тяхната обща стойност е 331 милиона евро от последното обявяване през ноември 2022 г.

До този момент одобрените компании са 13. Те вече обмислят стратегия за развитие на иновативни проекти, които да бъдат от полза на бизнеса и хората. Това са например технологии за визуално търсене за бизнеса, софтуер за компютърно зрение, храни с намалени емисии и др.

През 2023г. финансирането от “Акселераторът” ще бъде на обща стойност 1.13 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства. Между 500 000 и 15 млн. евро ще бъдат предназначени за капиталови инвестиции, а 525 млн. евро за технологии от следващо поколение.

Съвета на ЕСИ има за цел в рамките на 4-5 месеца, да отпусне на избраните дружества безвъзмездни средства. Чрез платформата на ЕСИ всички стартиращи предприятия могат да кандидатстват за финансиране от EIC Accelerator. Това се случва чрез кратка видео презентация за техните иновации и екип.