Стандартните строги интервюта са вече в историята. Все повече работодатели подбират своя персонал на база междуличностни качества, високо ниво на емпатия и емоционална интелигентност.

Търсят кадри, които имат добри познания в софтуерните, дигиталните и технологичните среди. Опитът не е сред основните приоритети, тъй като голяма част от работодателите предпочитат новите кадри да имат теоретични знания и компанията сама да ги обучи по стандартите, които са наложени в нея.

Моделът на стандартното CV, който изпращаме също остава в историята. Чрез по-разчупен и креативен модел има по-голяма вероятност да спечелите вниманието на работодателя, при който кандидатствате. В такъв случай шансовете да ви покани на интервю са значително  по-големи.

Дигиталната грамотност е сред най-търсените качества в един кандидат. Все повече професии са пряко свързани с технологични инструменти, с които служителите трябва да умеят да работят. В тази сфера за работодателите е важно кандидатът да демонстрира познания в най-популярните и използвани платформи, в комуникацията в онлайн среда.

Снимка: iStock

През последните 3 години, COVID-19 преобърна представите за работна среда, в следствие на което много фирми напуснаха своето офис помещение и започнаха работа от вкъщи. Това се запази като тенденция и голяма част от компаниите задържат този модел. Поради тази причина работодателите изискват служителите им да умеят да работят добре в условия на хибридна и дистанционна работа.

Уменията за адаптивност също са водеща роля при наемането на нов служител. Той трябва да има нагласа за растеж, да се вслушва в обратната връзка, която получава, както и да има желание за нови знания, предвид постоянно променящата се среда.

Не на последно място, за да бъдем успешни в професионален план трябва да бъдем емоционално интелигентни. Изграждането на добри и стабилни взаимоотношения в компанията е от ключово значение за добрата работа занапред. Отношенията между колеги определя и как всъщност ще премине работния ден.

Ако искаш да изградиш успешна кариера през 2023г. това са основните качества, които голяма част от компаниите търсят в своите служители. За да бъдем успешни трябва да се адаптираме към новостите, които настъпват, както и да не спираме да учим. Това непременно ще ни донесе успех на работното място.