Агенцията по заетостта публикува своето национално представително изследване, според което през следващите 12 месеца бизнесът ще се нуждае от 111 040 професионалисти, като най-търсени ще са шивачите, след тях машинните оператори, строителите и готвачите.

Снимка: iStock

Работодателите,  заявили че ще наемат персонал през следващите 6 месеца с най-голям дял, са от сектора на индустрията – 23,3% , следват тези от сектор строителство – с 15,7% и държавно управление – 14,1%.  Най-малобройни са работодателите от сектор операции с недвижими имоти, които ще търсят персонал през следващите 6 месеца - едва  2,9%.

Седем от девет работодатели, които ще наемат персонал през следващите  6 месеца биха предложили работа на пълен работен ден. Тенденцията символичен брой работодатели да предлагат работа от разстояние се запазва и при това проучване.

Снимка: iStock

Общият брой висшисти, който ще е необходим през 2025-2027г. ще е 123 286. Петте най-търсени специалности през следващите 3 – 5 години ще бъдат Икономика, Администрация и управление, Информатика и компютърни науки, Електротехника, електроника и автоматика и Машинно инженерство.

Снимка: iStock

Пловдив е областта с най-голям брой заявени потребности от работна сила през следващите 12 месеца - общо 24720 работници и специалисти, което е 12.0% от всички обявени потребности в страната. В класацията по области следват, София-град, която отстъпва лидерското си място, заемано до сега и с 10,7% е вече втора, Варна, която изпреварва тази есен Благоевград и Бургас и е трета с 9,2% от всички потребности от работна сила или -18 842 специалисти и работници. Областите с най-скромни нужди от персонал през следващата година ще са Ямбол, Габрово и Монтана с нужди едва от 1700 до 2500 работници и специалисти.

През следващите 12 месеца 12 403 фирми предвиждат да освобождават персонал, които с 1 948 повече отколкото са били през есента на 2021г. Този ръст може да се търси в несигурната бизнес среда. Като най-честата причина за съкращения, според мнението на работодателите, е намаляването на обема на продажби и услуги - в 35,6% от случаите.