Членовете на Общото събраниe на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обсъдиха със заместник-министъра на икономиката и индустрията Димитър Данчев възможностите за формиране на мерки за подкрепа на конкурентоспособността на българската икономика и за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици от струпалите се кризи.

Сред ключовите теми на дискусията бяха подкрепата за фирми, пряко или косвено пострадали от военните действия в Украйна, високата цена на енергоносителите и възможността за стартиране на програми за енергийна ефективност на предприятията, вкл. изграждане на фотоволтаични системи, облекчаване на режима за наема на хора от трети страни,  промяната в определянето на такса битови отпадъци и др.

„Няколко са предизвикателства пред бизнеса и страната през настоящата година, като най-значими са повишаване на цените на суровините за индустрията и земеделието, както и високите цени на електроенергията. Основен приоритет в работа на Министерство на икономиката и индустрията е работата по създаване на благоприятна  среда за инвестиции и бизнес, вкл. създаване на индустриални паркове. Надявам се, че с последните промени в Плана за възстановяване и устойчивост ще успеем да осигурим за бизнеса повече средства под формата на директна подкрепа за сметка на тези за финансови инструменти. Ще търсим тези решения, които са в интерес на българските предприятия“, заяви Димитър Данчев.

Снимка: Bulgaria Wants You

Общото събрание одобри и приоритетите в дейността на АИКБ до 2024 г. Асоциацията ще работи за подобряване на бизнес климата в страната, за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, за развитие на капиталовите пазари и научно-изследователската дейност и за насърчаване провеждането и продължаването на реформи в сферите на енергетиката и човешките ресурси.

„И през 2021 г. АИКБ бе утвърден говорител и носител на положителна промяна за бизнеса, като отчитаме и едно успешно председателство на Асоциация на обединените български работодатели. Проведохме редица успешни кампании в подкрепа на предприятията, сред бях изготвянето на мерки за справяне с COVID кризата, компенсиране на екстремните цени на електроенергията. Предстоят ни немалко предизвикателства. България и ЕС вече трябва да правят бизнес в нов свят, а страната ни трябва да работи усилено за справяне с недостига на човешки ресурси, подобряване на бизнес климата и за енергийния преход“, каза председателят на УС на АИКБ Васил Велев.

Снимка: iStock

Според АИКБ макроикономическата политика на страната ни трябва да бъде насочена в три основни направления. Това са запазване на данъчния модел, ефективен контрол над публичните разходи и дружествата с монополно положение на пазара и курс към Еврозоната. Асоциацията ще подкрепя запазването на пропорционалния данък от 10%, както и запазване на размерите на осигурителните и здравноосигурителните вноски.