„Топлофикация" - Шумен е обявена в несъстоятелност с решение Окръжния съд в града. Според него началната дата, от която дружеството трябва да се счита в неплатежоспособност, е 1 януари 2009 г. Магистратите са назначили и синдик с месечно възнаграждение от 500 лв.

Делото срещу шуменския ТЕЦ бе образувано по искане на „Булгаргаз" заради задължения в размер на 18 млн. лв.
От „Топлофикация" оспорваха иска и го определиха като неоснователен, защото според тях взаимоотношенията между двете страни се определят от нищожни като юридическа стойност договори.

Съдът признава още заключенията на вещите лица, изготвили експертизи по делото, според които общите задължения на „Топлофикация” - Шумен са малко над 19,5 млн. лв., а стойността на активите към септември 2011 г. е малко над 6 млн. лв., от които 1,3 млн. са несъбрани от клиенти дължими суми.

Според съдебното решение се допуска и налагане на запор и възбрана върху движимо и недвижимо имущество на компанията. Като дата за първото събиране на част от дълга магистратите са определили 10 декември.

Решението на Окръжния съд подлежи на незабавно изпълнение. То може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна, но ако това се случи, изпълнението му не може да се спира.