Пилотната програма „Работа“ за наемане на безработни беше успешна и един от ангажиментите на кабинета е да я направи национална. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по bTV зам.-социалният министър Зорница Русинова.

Програмата е за нискоквалифицирани кадри, защото предизвикателствата на пазара на труда за следващата година са две – интеграцията на дълготрайно безработните (хора без квалификация, знания и умения, които или изобщо не са регистрирани в нашата система, или престояват над 12 – 18 месеца в бюрата по труда, без изобщо да могат да започнат работа) и глада за кадри от страна на бизнеса – не само за високо-, но и за нискоквалифицирани.

Тази програма решава проблема в общините, в които до голяма степен най-често общината е работодател. Отделили сме 80 млн. от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и очакваме през 2018 г. в нея да се включат около 10 хил. души от 196 общини, където безработица по-висока от средната за страната, каза тя.

Снимка: bTV

Дейностите, в които тези хора може да бъдат наемани, са най-разнообразни дейности. Даваме възможност за общи комунални битови услуги, за услуги в дома, т.е. ако един човек е нает за почистване на паркове или улици, в сезона, в който времето не го позволява, може да бъде ангажиран с предоставяне на услуга личен асистент. Няма ограничение дали работодателят ще е общината или частен работодател.

Идеята на тази програма е човек, който няма трудови навици, каквато и да е квалификация, да може да мине през различни професии, занимания, за да натрупа умения. Във времето, в което не работи, сме предвидили възможност да бъде обучаван, защото много често това хора без средно и основно образование, каза още зам.-министърът.

Тя коментира и съобщенията, че от догодина хората в трудоспособна възраст, които не работят, няма да получават социални помощи – в част от правителствената ни програма имаме ангажимент да обвържем по-добре заетостта със социалните помощи. По-активно ще бъдат подкрепяни хората, които могат да работят, да започнат работа. В случаите, които този човек отказва да започне работа, има рестрикция, посочи Русинова.

Вижте целия разговор във видеото:

„В България в последните три години има изключително позитивна тенденция за спад на безработицата, в момента тя е малко под 6% – много по-ниско от средноевропейската и ни нарежда наравно със страни като Швеция и Германия – каза още Руснова. – Има градове, в които безработицата е почти нулева. Дори град като Монтана, който е в най-бедната част от Европа, безработицата е около 5%“.