Днес с референдум жителите на Стара Загора трябва да решат дали „Бедечка” да остане парк или да бъде застроен. Изборът е между повече зеленина и повече нови кооперации.

Гласуването започна навреме и без нарушения.

Общият брой на имащите право на глас граждани, които могат да гласуват в местното допитване е 143 172 души.

Въпросът на местното допитване е: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел”, от запад – ул. „Ив. Вазов”, от север – алеята към предприятие „Труд” и от юг – ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.”

Към момента по-активни са възрастните граждани на общината, но се очаква активността да се повиши в средата на деня.

Някои жители на Стара Загора се затрудниха с отговора на въпроса, въпреки масираната информационна кампания. Други разказват, че бюлетини били нахвърляни по земята в града.

Проблеми са имали и общинската избирателна комисия – наложило се да сменят около 10 души по секционните комисии, защото изведнъж се отказали.

Във всяка секция има разяснителни материали и информационни табла.