Жертвите на трудова експлоатация от България растат. Към 2018 г. от общо 443 потърпевши от трафик на хора, 59 са жертвите с цел трудова експлоатация. Това съобщи секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова, която обяви началото на ежегодната Национална кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията се осъществява от Националната комисия, съвместно с десетте местни комисии в страната, с подкрепата на ГИТ и Агенцията по заетостта.

От 59-те жертви на трафик с цел трудова експлоатация, 47 са мъже и 12 – жени. През 2017 г. са регистрирани 17 случая, а през 2018 г. над тридесет, каза Димитрова. Това е съдебната статистика –  идентифицираните жертви в досъдебни производства. Тенденцията – както на национално, така и на европейско ниво, сочи ръст, коментира експертът.

Камелия Димитрова обобщи, че има устойчива тенденция както в България, така и в цяла Европа за повишен брой на идентифицирани жертви на трафик с цел трудова експлоатация. Трафикът с цел трудова експлоатация засяга най-вече мъжете – 80% от жертвите. В специфични сектори като обслужване в домакинството, жертвите са и жени.

Кампанията тази година е с фокус безопасен интернет, безопасно ползване на социалните мрежи и сайтовете за запознанства. Насочена е към уязвимите групи – безработни, хора с ниски доходи от регионите с висока безработица и ниско заплащане.

В рамките на контролната дейност на ГИТ през 2018 г. са извършени 1415 проверки, свързани с трудовата мобилност и трудовата мобилност и трудовата миграция.

За отстраняване на констатираните 5561 броя нарушения Инспекцията е предприела спрямо работодателите и посредниците над 4700 принудителни административни мерки, основно задължителни за изпълнение предписания.

Съставени са и 536 акта за установяване на административни нарушения. Най-често нарушенията са свързани с неуговаряне на минималните условия на труд, неосигуряване на минималното заплащане, липса на някои задължителни реквизити в трудовите договори и в споразуменията при командироване, липса на договор между фирмата посредник и предприятие, за което се набира персонал в приемащата държава, отчита ГИТ.