Очакваната средна продължителност на живот за населението на България, изчислена за периода 2018-2020 г., е 74,6 години, като спрямо предходния период (2017-2019 г.) намалява с 0,3 години, сочат данните на НСИ.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,1 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,2 години.

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1,1 години, а при жените - с 1 година.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока (75,5 години), отколкото на населението в селата (72,6 години).

Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1,5 години, а за населението в селата - с 0,3 години.

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15,8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13,6 и 17,5 години.

За периода 2010-2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0,4 години.

Очакваната продължителност на живота варира от 71,8 години в област Видин до 76,7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8,8 години), а най-малка - в област Кърджали (6 години).

С многото болници и поликлиники София е град, който дава възможност на възрастните да живеят дълго. Другото добро място за дълголетници е Кърджали.

„В Кърджали, най-вероятно, може би се дължи на генома на населението, на други условия, не толкова на релефа или на смъртността“, заяви Магдалена Костова от НСИ.

Докато в Кърджали живеят най-дълго - почти 77 години, то най-малко живеят във Видин – 72 години. Статистиците го обясняват с високата смъртност.

Данните също така показват, че в сравнение с града, на село хората живеят три години по-малко. 

Заради пандемията продължителността на живота спадна с четири месеца, но според статистиците това е временно и когато епидемията отмине българите ще продължат да живеят по-дълго.