Всяка хапка храна има своята екологична цена. Но не всички диети опазват околната среда. Храната, която ядем, влияе както на нашето здраве, така и на здравето на планетата.

Небалансираното хранене, в което липсват плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни, но богати на червено и преработено месо, са отговорни за най-сериозната здравна криза в света в момента. В същото време това хранене е в основата на глобалното замърсяване и отделянето на въглеродни емисии в атмосферата.

Околната среда е от съществено значение за живота ни, тъй като тя осигурява всички нужни ресурси, за да оцелеем. В същото време човешката дейност е пряко отговорна за лошото влияние върху природата и е директен причинител на множество проблеми.

Връзката между храната ни и околната среда е комплексна. Хранителните системи, които включват производство, обработка, пакетиране, транспортиране и изхвърляне на храна, отговарят за една трета от емисиите на парникови газове в света.

Снимка: iStock

Производство на храна

Начинът, по който произвеждаме храната си има сериозно влияние върху света ни. Отглеждането на големи стада с добитък като крави и прасета, създава огромни количества въглеродни изпарения. В същото време добитъкът спомага за изчезването на горите и загубата на биоразнообразието.

Друг аспект е прекомерното използване на пестициди и торове, които замърсяват почвата и водата ни.

Снимка: iStock

Изхвърлянето на храна

Когато остатъците от храна стигат до отворени сметища, те генерират огромни количества метан при разлагането си.

Извън това, неправилно изхвърлените останки от храна привличат насекоми и животни, които не са типични за конкретния район.

Консумацията

Начинът, по който се храним, също оказва огромно влияние върху околната среда. Доставката на различни продукти на далечни разстояния, както тяхното пакетиране и запазване, имат нужда от огромни количества енергия и ресурси. Те спомагат за отделянето на още повече парникови газове.

Диети, които са богати на месо и млечни продукти, изискват влагането на много повече ресурс за производство и имат по-голямо влияние върху планетата ни в сравнение с диетата, базирана на растения. Това е така, защото производството на месо и млечни продукти изисква повече земя, вода и енергия.

Снимка: iStock

Как да намалим влиянието върху околната среда?

Според доклад на ООН от 2022 г. един от начините да ограничим въглеродните емисии е ако преминем към диета, съставена изцяло от плодове и зеленчуци. Този тип хранене разчита предимно на локално отгледани храни, сезонни култури и може да намали драстично влиянието върху околната среда.

Храненето със сезонни продукти също е добър вариант – да хапваме само това, което расте в определен сезон. По този начин се ограничават значително нуждите от транспорт, пакетиране и съхранение на различните видове продукти.