Министерство на здравеопазването предлага бързите антигенни тестове за коронавирус да бъдат безплатни срещу направление, което да се издава от личните лекари и специалистите от извънболничната помощ.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Предложението е част от здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.

Антигенните тестове ще могат да бъдат извършвани след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ.

Към момента пациентите могат да получават направление за PCR изследване за наличието на коронавирусна инфекция само след консултация от лекар специалист, а не от общопрактикуващ лекар. С промяната се предвижда бързият антигенен тест за откриване на коронавирус да бъде назначаван от джипита или лекар специалист от извънболничната помощ, което значително ще улесни пациентите и ще разшири възможностите за извършване на изследвания за ранно откриване на инфекция с коронавирус.