Нова мярка за маските - oт 11 август носенето на закрито ще бъде само на определени места. Защитните маски остават в лечебните заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни и в градския транспорт. Изключение от изискването се допуска за деца до 6-годишна възраст. За всички други институции на закрито тя отпада. Мярката ще важи за цялата страна.

Такава заповед подписа днес министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. С издаването ѝ се цели уеднаквяване на противоепидемичните мерки в страната, с оглед етапа на разпространение на COVID-19 към момента.

Заповедта ще бъде в сила до 18 август, включително.

В нея е посочено още, че работодателите и органите по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. редовно проветряване и дезинфекция; недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести до работните помещения и инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници.

В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.