Здравните власти започват скринингова кампания за изследване за хепатити B и C в цялата страна.

Прегледите са безплатни и анонимни, а от тях може да се възползва всеки желаещ.

Целта е до 2025 година да се повиши обществената осведоменост, да се намали заболеваемостта с 45% и смъртността - с 30%.