360 пъти над допустимото е съдържанието на нитрати, нитрити, амоняк и азотна киселина във водите на канала за промишлени води, който се влива в река Марица край Димитровград, където преди два дни стадо крави се отрови. Това показват резултатите от взетите, съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов. 

С оглед на тези резултати цяла нощ лабораториите са работели по отношение на изследването на всички извори, разположени по поречието на Марица.

Няколко от кладенците по поречието на реката вече са изследвани, а резултатите са, че те са чисти. Първите извори, които ще бъдат пуснати, са Райново, Злато поле и Брод. Когато те бъдат пуснати, жителите на населените места в Община Димитровград изцяло ще бъде захранен с вода.

„Още днес ще пуснем захранването на всички хора по водопроводната система и ще бъдат захранени осем села. Кметът на Община Димитровград ни увери, че има техническа възможност за захранването на Райново и по този начин ще можем да пуснем вода. В момента от РЗИ-Пловдив ни дадоха сведения, че в Брод няма никакви отклонения във физико-химичните показатели на водата. Няма отклонения в остатъците от пестициди, няма и наличие на тежки метали“, обясни здравният министър.

Когато водата бъде пусната, може да бъде използвана единствено и само за битови нужди. Тя не трябва да се ползва за готвене и пиене, уточни той.

Камиони на Червения кръст ще докарат 80 000 л вода за пиене.

„Очакваме водата, която ще бъде пусната, да не е толкова бистра и да е замътена. Има възможност заради повишаване на налягането да има аварии“, поясни проф. Ангелов.

„Установено е предприятие, което произвежда торове. Намерили сме остатъци от тях във водата, където са починали животните. Тези торове не влияят на рибите“, обясни от своя страна екоминистърът Емил Димитров.

Чакат се резултатите от останалите сондажи по Марица, за да могат да бъдат пуснати всички. Близо 50 населени места са без вода.