Парламентарната здравна комисия реши да прекрати предсрочно мандата на шефа на НЗОК проф. Камен Плочев.

Проф. Плочев е уведомил, че през последните 3 месеца е отсъствал поради заболяване и не е могъл да изпълнява служебните си задължения. Той допълва още, че няма да е в състояние да изпълнява задълженията си минимум още 1 месец.

Председателят на комисията Даниела Дариткова припомни, че според Закона за здравното осигурване управителят на НЗОК може да бъде освободен предсрочно, ако не може да изпълнява задълженията си за срок повече от 3 месеца.

ДПС няма да участва в гласуването, каза Нигяр Джафер и подчерта, че смяната на личности не води до нищо, а е необходима реформа в системата.