Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отделя допълнително 17 млн. лв. за в бюджета за лекарства за онкологични заболявания , съобщиха от НЗОК.

На проведено заседание на Надзорния съвет на касата е приета актуализацията на бюджета, след като анализ е показал, че разходите надвишават предварително заложените средства. През първото тримесечие на 2013 година похарчените средства за тези лекарства възлизат на 38 397 987 лева, което е ръст с 11% в сравнение с разходите за второто полугодие на миналата година.

С цел подсигуряване на необходимата лекарствена терапия на онкологично болните пациенти през второто тримесечие на тази година, Надзорният съвет одобрява сумата от 40 723 231 лева, с която да бъдат заплатени заявените средства за периода, уточняват от касата.

Директорите на районните здравноосигурителни каси ще актуализират прогнозните месечни стойности на болниците, които са предвидени за лекарствена терапия при злокачествени заболявания, за първо полугодие на 2013 година.

От 2011 година НЗОК постепенно започна да заплаща лекарствата за онкологично болни пациенти, с което им беше осигурено най-съвременно и ефективно лечение. Премахнати бяха листите на чакащи, като всички пациенти започнаха да получават навреме необходимата им терапия.