Затварят се нощните заведения в Ловеч до 15 ноември. Това става ясно от нова заповед, която въвежда още по-строги мерки заради повишения брой заболели от коронавирус в областта -  142 на 100 хил. население за периода 13.-26 октомври.

Освен тази мярка РЗИ-Ловеч въвежда и посещението в кафенета, местата за хранене и ресторантите на открито и закрито да е до 23 часа, при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 кв.м. от нетната търговска площ на обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса.

Преустановяват се организирани събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период.

В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души.

От документа става ясно, че е възможно и временно преминаване на някои класове онлайн:

След обобщаване на информацията и при постьпил доклад от директор на училище, началникът на РУО Ловеч да представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VII1-XII и V-VII клас в училища, в които броят на горните категории лица (ученици, преподаватели) надхвърля 20% от общия им брой и при спазване изискванията на Заповед № РД-09-2924/26.10.2020г. на Министъра на образованието и науката

Ето и пълните мерки:

 • Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;
 • Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
 • Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
 • Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2.0 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 • Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 • Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи па изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста:
 • Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. u създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 • Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 • Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др.. като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 • Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
 • Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
 • Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 • Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;

В заповедта е посочено, че отговорните органи ще следят за спазване на мерките.