Засилени проверки за COVID-19 на влизане в България. На произволен принцип се спират туристи за проверка на задължителните здравни документи.

Освен с PCR или бърз тест, влизането в България става и със сертификат за поставена ваксина. Той е снабден с QR код за верификация онлайн. Проверката на практика става на око. „Нямаме система все още за достъп, в която да проверим“, признава Янка Калпачка от РЗИ-Благоевград.

Представя се един от документите, а, ако липсва, човекът получава предписание за домашна изолация за 10 дни.

Проверката на място продължава не повече от 15 минути. Но дори един неизряден документално пътник може да доведе до сериозно забавяне.