Конституционният съд обяви в петък, че Истанбулската конвенция противоречи на българската конституция. Искането за това бе подписано от 75 депутати от ГЕРБ и бе придружено с постъпилите в парламента положителни и отрицателни становища за ратификацията на международния документ.

Досега страните в ЕС, които не са ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, са България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

Адвокат Христо Копаранов заяви в предаването "Тази сутрин", че е прочел решението на Конституционния съд, както и четирите особени мнения, които доста сериозно критикуват самото решение. На първо място решението на Съда се спира преди всичко на принципа на правовата държава и правната сигурност, като казва, че Конвенцията, като един според съда вътрешно противоречив акт, противоречи на принципа на правната сигурност и затова влиза в противоречие с българската конституция, уточни Копаранов.

Адвокат Владимир Шейтанов обясни, че България се запознава повече от година с този международен договор и чест прави на българската правна общност, почти 86% от усилията на правната общност се увенчаха с това решението на Конституционния съд.

Копаранов обаче каза, че много юристи са посочили, че решението не е правилно. Той заяви, че редица други държави, за които не може да се твърди, че не са правови държави, са ратифицирали Истанбулската конвенция.

Единствено България казва, че Конвенцията се отклонява от декларираните в нея цели и противоречи на принципа на правната сигурност, допълни адвокатът.

Според Копаранов в конвенцията не се говори за трети пол. Шейтанов обясни, че в българския текст на конвенцията е записан „социален пол” и попита къде ще трябва да се разпредели този „социален пол“. Извън биологичните полове мъже и жени, какво означава социален пол?

Копаранов обясни, че идеята е да се разграничат социалните роли на мъжа и жената в самото мислене на обществото. По думите му понятието социален пол не е ново в българското законодателство. В закона за равнопоставеност между, мъжете и жените също са предвидени социалните роли на пола.

Според адвокат Шейтанов в конвенцията има терминологичен проблем заради това, че в нея се появява трето понятие, различно от общоприетите в цял свят.

Копаранов категорично подчерта, че Истанбулската конвенция няма нищо общо с еднополовите бракове и не разбира откъде този казус се вмъкна в това обсъждане. Той не смята, че Европа се опитва да наложи в страната ни нови правила.

Шейтанов заяви, че Конституционният съд защити правото на България сама да определя праванта регулация, в която ще живее. Той също не смята, че България ще бъде изолирана от останалите страни.

Според Копаранов това решение ще отвори нов диалог за Истанбулската конвенция, тъй като предстои ЕС да я ратифицира, а никоя държава досега не си е позволявала да отхвърли правен акт на Съюза.