От Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) съобщиха, че излизат на протест на 29, 30 и 31 март на граничните пунктове при Видин, Русе, Силистра и Кардам.

Българските земеделски производители пристъпват към ефективни протестни действия с едно искане - да не се удължава за България действието на Регламент (ЕС) 2022/870 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна.

НАЗ ще координира по-нататъшните си протестни действия съвместно с целия земеделски сектор на България, Румъния и Полша.

"На заседание на Управителния съвет (УС) на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), проведено на 24 март, са взети предвид силно влошената конкурентоспособност на българските земеделски производители, вследствие на либерализираната търговия със селскостопански стоки с Украйна, тежката ситуация в сектор „Земеделие“ – родните земеделски стопани са изправени пред реалната заплаха от масови фалити, невъзможност за изплащане на рентите и значителна междуфирмена задлъжнялост; липсата на обичайната пазарна активност от страна на търговците за закупуване на български зърнени и маслодайни култури; фактът, че пазарните цени през последните няколко месеца на всички масово отглеждани зърнени и маслодайни култури не покриват разходите, направени за тяхното производство; пълните със земеделска продукция складове на зърнопроизводителите близо два месеца преди жътва, поради блокиране на местния пазар от интензивния внос на зърнени и маслодайни култури от Украйна и невъзможността за реализация на българската зърнена и маслодайна продукция", посочват те в своя позиция, изпратена до президента, министър-председателя и министъра на земеделието.