Фрапиращ случай за мудната работа на ТЕЛК. Хиляди болни чакат с години, за да бъдат освидетелствани от комисията в Кърджали. Дори има решения, които са издадени от лекарските комисии, но човекът вече е починал.

Системата на медицинската експертиза продължава да е непривлекателна за лекарите въпреки промените, които се направиха в последните години. Здравното министерства не разполага с обобщени данни колко са заетите в нея, къде има недостиг, с колко и защо се бавят решенията.

Тепърва ще заработи електронна система, която да събира информацията. Към нас се обърна пациент, който две години чака ТЕЛК да го освидетелства при положение, че срокът за това е 3 месеца.
След инфаркт и три байпаса на сърцето Вълчо Петков подава документи за освидетелстване от ТЕЛК в Кърджали. Чака вече две години.

Снимка: btvnovinite.bg

„Просто не ни обръщат внимание на нас. А  моят живот, аз не знам как ще е. Може и да е по- кратък", казва Вълчо.

Снимка: btvnovinite.bg

В тази ситуация са над 3000 пациенти от областта. Някои не доживяват решение.

Снимка: btvnovinite.bg

„И  посмъртно издаваме експертни  решения. От подаването на  документите, от датата , до настъпването на смъртта", разкрива д-р Илия Габровски, председател на ТЕЛК към МБАЛ- Кърджали.

За да наваксат забавянето, миналата година в болницата създават втори състав на ТЕЛК, но той работи два дни в седмицата и то ако членовете му успеят да се съберат.

Снимка: btvnovinite.bg

„Когато имаме здравословни проблеми, идваме болни на работа, само и само да върви работата, защото един от нас да отсъства, комисията не може да заседава", споделя д-р  Гинка Симитчиева, член на ТЕЛК към МБАЛ – Кърджали.

Заради липсата на лекари разкриването на още състави е невъзможно. На медиците в ТЕЛК се позволи да работят освен в комисията и на друго място, именно за да се намерят желаещи.

Снимка: btvnovinite.bg

„Последната 2018 и 2019 г. се ангажирахме с твърде много промени, ефектът от които все още не можем да усетим", смята д-р Цветолюба Генкова от Министерство на здравеопазването.

Ако темповете на работа в ТЕЛК - Кърджали не се променят, най-вероятно Вълчо ще чака още две години или общо четири, за да бъде освидетелстван.

„Ами значи тогава да ме търсят горе. Аз даже така подхвърлих, че има вероятност моята пенсия да ми я донесат оттатък", казва възрастният пациент.

Снимка: btvnovinite.bg

Министерството не разполага с обобщени данни и за заплатите на лекарите в ТЕЛК. В доклад на Центъра за превенция и противодействие на организираната престъпност и корупцията от 2016 г. се посочва, че те са около минималната за страната.

Правилникът, който урежда работата на ТЕЛК, претърпя промени, които влизат в сила от 2020 г. Най-сериозните са свързани с електронизирането на системата й контрола върху нея.