Гигантското плаващо сметище край Своге замръзна. Наложи се в река Искър да влязат и лодки. На петия ден от разчистването на тоновете отпадъци край ВЕЦ Прокопаник работата удари на лед.

„За съжаление ниските температури през последните дни превърнаха това сметище в един айсберг. Ледът скова всички боклуци заедно и те просто не могат да стигнат до мястото, където да бъдат изгребани“, обясни Васил Шуманов, представител на ВЕЦ-а.

Близо половината от боклуците вече са извадени, а останалите не помръдват към стената на централата.

Опитите да бъде разкъсан замръзналият остров с кука и въже, което издържа на 10 тона тяга, също не дадоха резултат. На места дебелината на леда достигаше 10 см.

Пробив откъм брега ще се опита да направи и кран.