Националният дворец на културата ще предприеме съкращаване с 30 на 100 на щатния състав от всички звена заради COVID-кризата. Това съобщават на интернет страницата на националния културен център.

"За да се съхрани НДК, а културните пространства да продължат да функционират по начина, който ги познават и обичат зрителите, се налага цялостна реорганизация на структурата на дружеството, което включва промяна в редица процеси, включително редуциране на щатния състав на около 30% от всички звена в НДК. Щатният състав наброява около 300 човека, което е много повече от другите подобни центрове в България", пишат от НДК.

От националния културен център отчитат огромни загуби, след като пандемията спря обществения и културен живот за 3 месеца у нас.

"Справката за приходите ни за периода 01.01.2020 г. до 15.06.2020 г. показва спад на приходите с 1 563 205,66 лв. в сравнение със същия период на 2019 г., като задълженията към доставчиците за различни битови разходи и услуги за същия период са значителни", пишат от НДК.

„Задълженията на наемателите на НДК за различни търговски и офисни площи вследствие на ограниченията по време на епидемиологичната обстановка, довела до невъзможност или отказ от заплащане на наеми, достигнаха 1 220 000 лв. Загубите от събития, които потенциално можеха да бъдат проведени и бяха в напреднал преговорен режим за периода март - април 2020 г. и октомври - декември 2020 г., са в размер на около 1 200 000 лв. През последните три години ръководство подобри значително приходната част, намали разходите за издръжка, както и цялостната натрупана загуба на дружеството. За наше съжаление всичко, което постигнахме за три години, COVID-19 ни отне за три месеца без ясна перспектива за нормализация”, информират от двореца.

Оттам обявиха и че дейността на „Перото“, кино „Люмиер Лидл“ и Национален център за книгата продължава, както и досега, но при оптимизиран екип. Двата основни фестивала Киномания и Новогодишен музикален фестивал също се запазват при очакване те да адаптират тазгодишните си концепции и програми към новите реалности.

Театър Азарян, ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс също запазват своята дейност и ще продължават да се развиват като съществена част от културното портфолио на НДК, пишат от националния културен център.